Baanreglement

TV Het Vennewater / Tennis Technische Commissie

  Baanreglement
1 Ieder lid van deze vereniging, die zijn/haar contributie voor het kalenderjaar heeft betaald, ontvangt een ledenpas.
2 Ieder lid van de vereniging die van een baan gebruik wenst te maken is verplicht deze, middels zijn/haar ledenpas, op het elektronisch afhangbord te reserveren. 
3

Bij de baanreservering kan gekozen worden voor de eerst vrijkomende baan of de voorkeur gegeven worden voor een specifieke baan. Bij het elektronisch afhangbord is de gebruiksaanwijzing opgehangen.

Als een baan nog bezet is dien je als eerste een nog vrije baan te kiezen, ongeacht de ondergrond van de vrije baan. Dit om andere spelers zo veel mogelijk de kans te geven hun lopende wedstrijd uit te spelen.

4 De speelduur wordt automatisch door het elektronisch afhangbord toegewezen
5 Het reserveren met een ledenpas is uitsluitend toegestaan aan leden, die daadwerkelijk op het tennispark aanwezig zijn. Om een baan te kunnen reserveren, zijn minimaal 2 pasjes nodig.
6 Aspirant-jeugdleden t/m 8 jaar mogen alleen spelen onder begeleiding van de oudere jeugdleden en/of volwassenen. 
7 Bij het niet reglementair gebruik maken van het afhangbord zijn alle bestuursleden, leden van de Tennis Technische Commissie, de Jeugdcommissie en de Kantinedienst gerechtigd om maatregelen te nemen.
8 Men is verplicht tennisschoenen te dragen die goedgekeurd zijn voor het spelen op kunstgrasbanen.

 

  Introducé-regeling
9 Een lid kan spelen met één of meerdere introducés. Na betaling van de kosten, zal de betreffende kantinemedewerker(ster) de aanmelding van de introducé(s) op het afhangbord verzorgen. Het hiervoor benodigde pasje(s) zal niet aan de introducé(s) worden afgegeven.
10 Jeugdleden van de andere tennisvereniging uit Heiloo zijn gratis introducé, mits zij zich met hun eigen ledenpasje melden bij de kantinedienst te samen met een jeugdlid van het Vennewater.
11 Het is niet de bedoeling dat een introducé(s) wordt meegenomen tijdens
drukke speeldagen zoals: competities en toernooien. Eigen leden hebben vanzelfsprekend voorrang.
12 De introducé(s) dienen vooraf het volgende te betalen aan de kantinedienst:
Volwassenen € 3.00
Junioren € 1.50
13 Het aantal malen dat eenzelfde persoon als introducé speelt is beperkt tot 5 maal per jaar.

 

U zult  begrijpen dat dit reglement niet alle mogelijke situaties op de banen oplost.

Wij rekenen op uw sportieve medewerking!

 

  Racketochtend/avond
  Racketochtend voor volwassenen:
  • van 1 april tot 1 oktober op maandagochtend vanaf 09.00 uur.
  • van 1 oktober tot 1 april op maandagochtend vanaf 09.30 uur.
  Racketavond voor volwassenen:
  • van 1 april tot 1 oktober op maandagavond vanaf 19.00 uur.
  • van 1 oktober tot 1 april op dinsdagavond vanaf 19.00 uur.
  racketavond voor de jeugd:
  • Op vrijdagavond tussen 18.30 – 20.00 uur.

 

  Verlichting Winterseizoen
  Banen 2 t/m 12 kunnen door de leden zelf worden bediend.
  Let op: indien de lichten zijn uitgedaan op baan 11 en 12 dient men minimaal 20 minuten te wachten voordat ze weer kunnen worden ontstoken omdat dit nog geen LED verlichting is!

 

  Training
  Junioren : Voor training worden minimaal 4 banen vrijgehouden.
  Volwassenen: voor de training worden minimaal 2 banen vrij gehouden.
  Tenzij anders vermeld worden bij alle activiteiten 2 banen vrijgehouden voor vrijspelen.
  Activiteiten die mogelijk voorrang krijgen boven vrijspelen zijn bijvoorbeeld:

Toernooien
Clubkampioenschappen
Competitiewedstrijden

 

Bestuur, TTC en JC van Tennisvereniging het Vennewater, september 2009.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

072-5335439 (kantine) 06-22936166 (secretaris)

Sportcomplex 'Het Vennewater'

Het Zevenhuizen 54
1852JC Heiloo