Corona Update #5: Versoepeling tennissen voor de jeugd t/m 18 jaar - uitgebreide informatie en voorwaarden

29 april 2020


Ons tennispark gaat onder voorwaarden open voor de jeugd t/m 18 jaar, maar blijft gesloten voor volwassenen

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld: de jeugd t/m 18 jaar mag onder bepaalde voorwaarden sporten vanaf 29 april 2020, maar de overige maatregelen blijven echter van kracht t/m 20 mei 2020:

  • Volwassenen mogen helaas nog niet tennissen en trainen en voor hen blijft het park dus t/m 20 mei 2020 gesloten;
  • Laddercompetities volwassenen en jeugd worden nog niet hervat;
  • De Tannes jeugd en Tannes Culinair toernooien gaan niet door (naar alternatieve data wordt door ons gekeken);
  • Het jeugdkamp gaat niet door;
  • De voorjaarscompetities voor volwassenen en jeugd worden verplaatst naar het najaar 2020. De zomeravondcompetities gaan niet door;
  • Kinderen t/m 12 jaar mogen vanaf 29 april 2020 onder begeleiding samen sporten;
  • Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar met in acht neming van 1,5 meter afstand;
  • Geen toegang voor ouders op ons tennispark; Kinderen worden gebracht tot aan de poort.

Wat dit vanaf 29 april 2020 concreet betekent voor TV Het Vennewater zetten wij hierna uiteen.

 

Tennislessen jeugd

Vanaf 4 mei 2020 zullen de zomer jeugd-tennislessen gestart worden. De zomer lesperiode zal doorgetrokken worden tot de herfstvakantie. Hierbij houden wij wel rekening met de reguliere zomervakantie, maar niet met feestdagen (bevrijdingsdag, hemelvaartsdag en 2e pinksterdag). De lesindeling is op de website van de vereniging gepubliceerd.

De jeugdleden t/m 12 jaar zullen in een groepje van maximaal 8 kinderen tennisles krijgen. Omdat ouders niet toegestaan zijn op sportcomplexen, kunnen de jongste kinderen tot aan de poort van ons tennispark gebracht worden. De kinderen zullen daar opgevangen worden door de trainers. Na afloop van de lessen zullen de kinderen weer bij de poort gebracht worden. Hou bij het halen en brengen rekening met de COVID-19 richtlijnen: houdt bij het halen en brengen zoveel mogelijk rechts! (zie ook bijlage 1: laatste 500 meter protocol).

De aspirant leden die zich hebben opgegeven voor de 5 proeflessen, zullen door onze trainers rechtstreeks benaderd worden.

Op de tennislessen van de jeugdleden van 13 t/m 18 jaar is de 1,5 meter regeling van toepassing. De tennistrainers hebben hiervoor een mooi en werkbaar plan opgesteld, dus wij zijn blij dat ook voor deze groep de lessen eindelijk gaan beginnen!

 

Vrij spelen

Voor de jeugdleden van 13 t/m 18 jaar bieden wij daarnaast vanaf 30 april 2020 nog de extra mogelijkheid om onder toezicht vrij te spelen op maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur. Hierbij mag er alleen ge-enkeld worden!

Aan de invulling van de racketavond voor de jongste jeugdleden t/m 12 jaar wordt gewerkt en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

 

Activiteiten voor niet-leden

Als vereniging vinden wij het belangrijk, dat wij op dit moment zoveel mogelijk solidair zijn met de omgeving om ons heen. Eén van de manieren waarop wij dit zouden kunnen doen, is onze tennisbanen openstellen voor jongeren onder de 18 jaar, die geen lid zijn en/of sporten beoefenen, die nu niet mogelijk zijn. Tennis is bij uitstek een geschikte 1,5 meter afstand sport.

Voor de lagere schooljeugd in groep 7 en 8 van Heiloo, die nog geen lid is van onze vereniging, zal in overleg met de scholen gewerkt worden aan scholentennis.

Aan een activiteit voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar, die nog geen lid bij ons is, wordt – in overleg met de gemeente - gewerkt. Hierover later meer.

Mochten er aanvullende maatregelen of een versoepeling daarvan worden aangekondigd, dan melden wij ons weer.

 

Tennispark en clubhuis

Het clubhuis en de kleedkamers blijven tot nader order gesloten, maar tijdens de lessen en het vrij tennissen onder toezicht zijn de toiletten bereikbaar. Hanteer daarbij de hygiëne regels en gebruik de desinfecterende middelen! (zie ook bijlage 2: Richtlijnen voor Tennis).

 

Buiten de hierboven genoemde uren blijft ons tennispark dus voorlopig gesloten.

 

Voor het laatste nieuws van de KNLTB verwijzen wij graag naar de website van de KNLTB (www.knltb.nl).

Houd ook de website van onze vereniging in de gaten!

Tot slot wensen wij iedereen heel veel sterkte, gezondheid en wijsheid in deze uitdagende tijd. Pas goed op jezelf, hou vol en let op elkaar!

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, dan kan je contact opnemen via [email protected]

 

Nieuwscategorieën Jeugd Van het bestuur Lessen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

072-5335439 (kantine) 06-33818973 (secretaris)

Sportcomplex 'Het Vennewater'

Het Zevenhuizen 54
1852JC Heiloo

KVK-nummer

40634052